Peredvizhniki, Russisch Realisme rond Repin 1870-1900, Drents Museum, Assen, 2016 Peredvizhniki, Russisch Realisme rond Repin 1870-1900, Drents Museum, Assen, 2016 Peredvizhniki, Russisch Realisme rond Repin 1870-1900, Drents Museum, Assen, 2016 Peredvizhniki, Russisch Realisme rond Repin 1870-1900, Drents Museum, Assen, 2016 Peredvizhniki, Russisch Realisme rond Repin 1870-1900, Drents Museum, Assen, 2016 Peredvizhniki, Russisch Realisme rond Repin 1870-1900, Drents Museum, Assen, 2016